โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

New Entrepreneur Creation-NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  .
  • ผู้ดูแลระบบ
  • ตั้งขอบเขตระบบ
  • ตั้งค่าในปี
  • ข้อมูลผู้เข้าโครงการ
  • จัดการผู้ใช้งานระบบ
  • ส่ง email/SMS
  • รายงาน

รายการกิจกรรม
# 
ชื่อกิจกรรม 
วันเริ่ม-สิ้นสุดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรม 
รายละเอียดการจ่าย (ถ้ามี) 
ค่าใช้จ่าย 
ติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
จำนวนรับสูงสุด 
สมัคร 
ประกาศรายชื่อ 
รายละเอียด
เพิ่มเติม
 
 
 
        
ขณะนี้ยังไม่มีกิจกรรมที่กำลังเปิดรับสมัคร กรุณาติดตามข่าวสารกิจกรรมที่จะเปิดต่อไปได้จากหน้าเว็บไซต์